9 999,00 Ft felett Ingyenes szállítás!
Még 9 999,00 Ft szükséges
A kosár üres.
Az Ön kosara jelenleg üres!


Minden címke 131Mutasd az összes cikket...

A horgászat jogi szabályozás

Szabályok mindenhol vannak, így a horgászatban is. Érdemes betartani őket, hiszen ezek értünk születtek. A horgászat szerelmeseiért. Azokért, akik tiszteletben tartják a törvényeket, a sporttársakat, a rendet. Fontos, hogy a szabályoknak a tudatában betartsuk mind jogilag, mind etikailag minden részt, hiszen ezzel segíthető elő a nyugalmas, zavartalan szabadidő eltöltés.


 

A horgászat jogi szabályozásáról

A legfontosabb tudnivalók:

1. Horgászni az jogosult, akinek állami horgászjegye és az adott vízre területi engedélye van. E rendelkezés mindenkire vonatkozik: a házastársra, más családtagra és a vendégre is.

Állami horgászjegyet csak olyan magyar állampolgár kaphat, aki horgászvizsgát tett, és horgász egyesületi tag; horgászattal (halászattal) kapcsolatos bűncselekményért 3 évre visszamenőleg büntetve nem volt, és horgászattal (halászattal) kapcsolatos szabálysértés miatt egy éven belül nem hoztak ellene jogerős elmarasztaló határozatot, valamint előző évi fogási naplóját leadta.

2. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, tagsági lapját, állami horgászjegyét, valamint a területi engedélyét és fogási naplóját, melyeket az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, társadalmi halőr, rendőr és más hatósági közegek) felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.

Az ellenőrzésre jogosult személyek azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön feltartóztathatják, átvizsgálhatják és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők ellen intézkedhetnek.

Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést az orvhorgásztól minden esetben, a horgászásra jogosulttól akkor veheti el, ha az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál (pl. gereblyéző felszerelés, egy négyzetméternél nagyobb csalihalfogó háló stb.). Az elvett eszközről az ellenőrző személy átvételi elismervényt ad. A jogellenesen kifogott élő halat haladéktalanul visszajuttatja a vízbe. Az ellenőrző személy a szabályokat megsértő horgásztól az adott vízterületre érvényes területi engedélyét és súlyos esetben állami horgászjegyét – a halászati hatósághoz történő továbbítás végett – elismervény ellenében bevonhatja. Intézkedését a fogási naplóba bejegyzi.  

3. Egész évben tilos kifogni a természetvédelmi célból védett halfajokat. Más halfajokat azok tilalmi időszakában tilos kifogni. Az első csoportba tartozókat az állami horgászjegyen, a második csoportba tartozókat az állami horgászjegyen, illetve az adott évre vonatkozóan a fogási naplóban olvasható tájékoztatás tartalmazza. Általános horgászati vagy faj szerinti tilalmi idő a helyi horgászrendben a halkihelyezés utáni időszakra és meghatározott területre is elrendelhető.

4. Egyes halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. Ezek felsorolása az állami horgászjegyen és a fogási naplóban is olvasható. A helyi horgászrendek további halfajokra is előírhatnak méretkorlátozást.

5. A faj szerinti tilalom alá eső vagy a méreten aluli kifogott halat, akár élő, akár élettelen állapotban van, haladéktalanul és kíméletesen – nem dobva – kell a vízbe visszahelyezni.

6. A méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta fogható darabszámot a fogási napló tájékoztatója tartalmazza. A helyi horgászrend előírhat szigorúbb mennyiségi korlátozásokat is. 

7. A helyi horgászrend – a halászati hatóság előzetes hozzájárulása alapján – a faj szerinti tilalmi idők és legkisebb fogható méretek és mennyiség vonatkozásában eltérhet a jogszabályban foglaltaktól.

8. Az egy időben használható horgászbotok számát, illetve a horgok számát a jogszabály és a fogási napló tartalmazza. A helyi horgászrend e rendelkezéseken szigoríthat, valamint megtilthatja, túl a 9., 10., 11. pont rendelkezésein, időszakosan vagy állandó jelleggel – egyes horgászati, halfogási módok (pl. csónak használata, sleppelés, bizonyos csalik és mű-csalik, meghatározott szerelék, éjszakai horgászat stb.) alkalmazását. A botokkal egyidejűleg használható csalihalfogó emelőhálóval csak ragadozóhal horgászatához fogható csalihal. Tilos e hálóval étkezésre vagy háziállatok etetésére szánt halat fogni, valamint használatakor a bevetett horgoktól eltávolodni.

9. Tilos a horognak olyan mozdulattal való behúzása (rángatása), hogy az kívülről akadjon a hal testébe ("gereblyézés"). Tilos olyan szereléket használni, amely eleve ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy hármas horog, vagy a végólom fölött a főzsinórra előke nélkül felkötött egyes és hármas horog.) 

10. A csónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a vízi rendészeti előírásoknak megfeleljen. A csónak vezetője köteles mindenkor a Hajózási Szabályzat rendelkezései szerint vezetni a vízi járművet. A csónakkal kellő távolságban kell elhaladni a parttól, a horgászpadtól vagy csónakból horgászók bevetett felszereléseitől.

11. Horgászni csak a vízi közlekedés elsődlegességének betartásával szabad. A horgászáskor használt karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből el kell távolítani.

12. Hajóúton kívül, vízi közlekedésre alkalmas vízterületen horgászállást a vonatkozó jogszabály előírásainak betartásával szabad létesíteni.

13. Határvízen horgászó köteles a határőrizetre, valamint a határvízi közlekedésre vonatkozó szabályokat betartani. 

14. A horgász köteles a fogási naplót vezetni, majd az azon feltüntetett határidőig az egyesületnek megküldeni vagy a naplón feltüntetett címre leadni. A napló vezetésének adatai összesítésének a halállomány felmérése és a halgazdálkodás szempontjából van jelentősége. A horgász tevékenysége végeztével az aznap kifogott halmennyiséget halfajonként köteles a fogási naplóba bejegyezni. Állami horgászjegyet, és szövetségi betétlapot csak az kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta.

15. A fogási naplót a "Tudnivalók" címszó alatti előírások szerint kell vezetni.

16. A horgász a halászati hatóság által kíméleti területté nyilvánított vízrészen a horgászati tilalmat, továbbá egyes vízterületeken a vízügyi, valamint a természetvédelmi hatóságok által meghatározott korlátozásokat is köteles betartani.

17. Az e fejezetben foglalt előírások megsértése – a cselekmény súlyától függően – büntető vagy szabálysértési, illetve halvédelmi bírságolási eljárást von maga után.

18. A vízszennyezést, kivált halpusztulás esetén a horgász haladéktalanul jelentse a halőrnek vagy a területen található más hatósági személynek, egyesületének, illetve az illetékes halászati hatóságnak, vagy a Környezetvédelmi Felügyelőségnek.

Bővebb információ és teljes jogszabályok: www.mohosz.hu

 

Karikás Brigitta